FooladeHadi@gmail.com: ایمیل
04134482313 : شماره تماس
آدرس : تبریز خیابان رسالت مجتمع تجاری فلزکاران دفتر اصلی پلاک 161 انبار پلاک 411
1397/10/30

فولاد های بهسازی

فولادهای بهسازی برای اجزایی که تحت بارگزاری های شدید کششی، خمشی و پیچشی از نوع بارهای ناگهانی است.با عملیات حرارتی ویژه ای این فولادها دارای استحکام کششی خیلی بالا و (قابلیت جذب انرژی) بالا می گردد. فولاد بهسازی غیر آلیاژی برای اجزایی با استحکام پایین و سطح مقطع کوچک (مثلا C 60، CK 45، C35) و فولادهای بهسازی آلیاژی کرم، مولیبدن، نیکل و وانادیوم برای اجزاء تحت بارگذاری بالا با سطح مقطع بزرگ (مثلا ۳۴ CrNiMo 6، ۴۲ CrMo 4، ۳۸ Cr 2) به کار می رود. استحکام کششی می تواند تا حدود ۱۳۰۰ N/mm 2 افزایش یابد، در صورتی که ازدیاد طول نسبی مربوطه ۹% می باشد.

: کلمات کلیدی