FooladeHadi@gmail.com: ایمیل
04134482313 : شماره تماس
آدرس : تبریز خیابان رسالت مجتمع تجاری فلزکاران دفتر اصلی پلاک 161 انبار پلاک 411
1397/11/23

کاربرد های استیل

جنس های فولاد ضد زنگ ( استیل استنلس ) ۳۰۴ ، ۳۱۶ ، ۳۱۶L و CF3M در مواردی برای ساخت تیوب مبدل های حرارتی همچون سیستم های لوله کشی و شیرآلاات و پمپ های در تماس با آب دریا مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت استفاده از این جنس ها در سرویس آب دریا، باید دقت شود که سرعت جریان سیال لزوماً بیش از ۳ متر بر ثانیه بوده و آب دریا تحت هیچ شرایطی به صورت محبوس و ساکن در تجهیزات و شیرآلات باقی نماند. کاربرد ورق استیل استنلس در دریا : اگر آب دریا در تجهیزات و شیرآلات به صورت ساکن بافی بماند، غلظت یون کلر موجود در آن به تدریج افزایش یافته و در اثر پدیده خوردگی شکافی و سوراخ شدگی ناشی از کلریاد، جنس فولاد ضد زنگ خورده شده و سوراخ می شود.باید توجه داشت که جنس ورق استیل ۳۰۴ با ۲۰۰ کلراید و جنس ۳۱۶ تا ۱۰۰۰ کلراید موجود در آب دریا را تحمل می کنند.( جنس ۳۱۶ به واسطه دارا بودن ۲% عنصر مولیبدن بیشتر در ساختار خود تحمل بیشتری نسبت به جنس ۳۰۴ دارد ) و اگر به واسطه حبس و سکون آب دریا در سیستم لوله کشی و تجهیزات به ویژه در پمپ ها، غلظت کلراید بالا رفته و از مقادیر ذکر شده تجاوز نماید، حتماً مجوب سوراخ شدن بدنه لوله ها، تجهیزات و پمپ ها خواهد گشت. به طور کلی در سیستم های دارای جنس فولاد ضد زنگ که در سرویس های آب دریا مورد استفاده قرار می گیرند، هر نقطه کور مانند رزوه یا فلنج مستعد بروز پدیده خوردگی شکاف می باشد. لذا در این سیستم اجازه استفاده از اتصالات رزوه را نداشته و در ساخت تجهیزات نیز باید از بکاربردن گوشه های تیز اجتناب شود. همچنین تخلیه آب دریا و شستشوی لوله ها و تجهیزات با آب شیرین در سیستم های استیل استنلس در تماس با آب دریا در زمان توقف فرآیند ضروری می باشد . به گونه ای که در صورت استفاده از جنس های فولاد ضد زنگ فوق در ساخت لوله ها، شیرآلات، پمپ ها و مدبل های حرارتی باید حتماً در نقشه های پروژه تذکر لازم نوشته شود که این تجهیزات در زمان توقف فرآیند باید کاملاً از آب دریا تخلیه شده و با آب شیرین شستشو گردند.

: کلمات کلیدی