FooladeHadi@gmail.com: ایمیل
04134482313 : شماره تماس
آدرس : تبریز خیابان رسالت مجتمع تجاری فلزکاران دفتر اصلی پلاک 161 انبار پلاک 411
1397/11/07

فولادهای ابزاری غیر آلیاژی

فولادهای ابزاری غیرآلیاژی جهت ساخت ابزارهایی که تحت تنش حرارتی بالا قرار نمی گیرد . این فولادها سختی مغزی ندارد و سختی بالای سطحی خود را در دمای حدود ۲۰۰C از دست می دهد. بارهای سنگین به واسطه مغز چقرمه آن تحمل می شود. مقدار کربن این فولادها ۰٫۵ – ۱٫۵ % است . هر قدر مقدار کربن بالا باشد به همان میزان حداکثر سختی پذیری بیشتر می شود . عناصر آلیاژی Cr، W، Mn، Mo و Ni باعث می شود که این فولادها حتی در مقاطع بزرگ سختکاری مغزی شده دچار تابیدگی شدید نگردند.

: کلمات کلیدی